Tegenwind - recencies

REACTIES VAN LEZERS

Nicole Cachard

Mooi boek, fijn om te lezen, over na te denken, nog wat verder te le-zen, nog wat over na te denken enz. Het is dat zeldzame soort boeken dat je als het ware op een vriendelijke manier toespreekt, je uitleg geeft over levensvragen zonder dat je de indruk krijgt dat je naar een preek zit te luisteren of dat je al heel je leven verkeerd bezig bent. Ik zou eerder zeggen dat het boek je moed inspreekt en je aanmoedigt om alle oude, soms vastgeroeste overtuigingen eens aan een herziening te onderwerpen, zonder moeten, zonder verwijten, heel rustig… en daarom ook zo toegankelijk, zo aanvaardbaar.

Hendrik Laurens

Ik lees al jaren spirituele boeken van de groten der aarde maar dit pre-tentieloze boek vertaalt spiritualiteit direct en praktisch in onze wes-terse dagelijkse omstandigheden en dat is boeiend, leerrijk en inspire-rend!

Eva Krap van uitgeverij ERYA over Tegenwind/ Mick De Rijck

Anna is getrouwd met Jonas. Zij heeft een andere zienswijze op de wereld dan de mensen om haar heen. Jonas is een man die in het gevoel leeft dat het leven bestaat uit keihard werken, geld verdienen en verder no-nonsens. De gevoelswerelden van Anna en Jonas botsen constant. Uiteindelijk stapt Anna in het proces van rebirthing. Een proces waarin een lawine aan verdriet en boosheid naar boven komt. Anna beseft nu wie zij is en laat zich niet meer omver lopen door Jonas. Als zij Matthias ontmoet gaat haar ontwikkeling echter veel verder dan zij had kunnen vermoeden. De inzichten die zij opdoet in de gesprekken met Matthias geven haar een diep zicht in de patronen waarin de mens zichzelf eigenlijk verwikkelt. Een onthulling van de gevangenis van het massadenken. Waar Anna zich eerst slachtoffer voelde van de wereld om haar heen, verandert haar visie als zij beseft dat ze daar zelf ook deel aan nam.

Mick de Rijck omschrijft in dit boek een proces van spirituele ontwikkeling. Een proces wat zich op verschillende niveaus afspeelt. Een verstrengeling van het alledaagse leven met spiritualiteit. Zij omschrijft dit op een prachtige manier en neemt je mee op een reis door het leven van Anna. Een reis die niet altijd even makkelijk is en confronterend kan zijn. Maar een reis die zeer zeker de moeite waard is! De verschillende niveaus van ontwikkeling zijn knap verweven tot een geheel . Bestaanswerkelijkheid vloeit geruisloos over naar spiritualiteit, als een fluistering, voor wie het horen wil.

Recensie boekreviewers Clustereffect

Deze roman gaat over een vrouw (Anna) die een innerlijke drang heeft om dicht bij de natuur te zijn. De natuur is voor haar gelijk aan haar eigen ZIJN. Maar in haar huwelijk krijgt ze keiharde kritiek op haar handelen.
Voor haar is stil zijn, een zijn met jezelf en de natuur. Voor haar part-ner is dit tijdsverspilling. Tijdens het verhaal krijgt ze steun van men-sen die haar innerlijke kracht naar boven brengen.

Deze roman is voor mannen en vrouwen die dit proces doorlopen heb-ben een warm bad van herkenning. Neem de tijd voor het boek, je leest het niet in een adem uit.

Pluspunten: Meeslepend verhaal en erkenning voor iedereen.
Ik zou dit artikel mijn vrienden aanbevelen.

Boekvermelding in ‘Agenda voor vandaag’
Tegenwind van Mick De Rijck
Uitgegeven bij DRYADE/ ISBN 978-90-804801-1-7

Met TEGENWIND wil de auteur inspelen op het wakker wordend be-wustzijn van de mens.
De nieuwe millennium-vibratie zorgt voor een bewustzijnsverhoging in de mensheid zodat meer en meer mensen voeling krijgen met de fra-giele aanwezigheid van een diepere werkelijkheid in zichzelf.
Wat de religie hen wou doen "geloven”, wat de wetenschap eerst wil bewijzen… zij ervaren dat het er is.
Ze zoeken naar bewuste omgang hiermee omdat zij nood hebben aan inzicht in hún leven en voelen, maar ook in dat zo chaotische en té ne-gatieve wereldgebeuren waarin zij meedraaien.
Een aan te raden boek voor deze en de komende tijd!
P.B.

André Bayens voor het maandelijks tijdschrift Open Cirkels
TEGENWIND van Mick De Rijck is een boek dat velen echt iets te bieden heeft! Het laat spiritualiteit regelrecht in het dagelijks leven vallen…

uit de krant "Het Nieuwsblad"

Het boek Tegenwind van Mick De Rijck is een soort uitdaging, voor de schrijfster maar ook voor de lezer.
Anna, het hoofdpersonage, heeft het moeilijk om zich in te passen in het normale denken van de wereld rondom haar omdat ze voelt dat ze meer in zich heeft. Op een bepaald moment ervaart ze dat ze uit dat denken moet breken, om haar eigen kern te bereiken, waar ze dat die-pere zo erg aanvoelt. Niet evident want hierbij ervaart ze de nodige spot en tegenwerking wat meteen een treffend beeld schept van het onbegrip en de grote onwetendheid omtrent dit thema!

LEESIDEE kritisch-bibliografisch tijdschrift


Wanneer je als mens in je leven op zoek gaat naar inzicht, naar iets dat achter de zichtbare dagdagelijkse werkelijkheid aanwezig is, dan brengt dit vaak onbegrip met zich mee vanuit de mensen die je omrin-gen. Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te zijn en om je hart te volgen. In ieder mensenleven is er tegenwind. Ook in dat van Anna.
Anna is getrouwd met Jonas. Hij is iemand die veel belang hecht aan zijn werk, aan geld verdienen, aan een pint drinken in de stamkroeg. Volgens hem houdt Anna er soms maar rare ideeën op na. Met priet-praat over de diepere zin van het leven kom je niet ver. Gewerkt moet er worden, zodat je geld verdient en het goed hebt. Anna heeft echter altijd diep vanbinnen aangevoeld dat het leven meer is. Ze voelt zich erg verbonden met de natuur en wordt hier gewaar dat er een realiteit is die de wetenschap niet kan verklaren, maar die toch heel erg reëel is. Ze zou dit graag delen met Jonas, maar die heeft wel wat beters te doen dan naar de stilte te luisteren of in het gras te gaan liggen dro-men.
Het lijkt wel of er tussen hen een kloof is die niet te overbruggen valt.
In de loop van haar zoektocht komt Anna in contact met mensen die haar overtuigingen delen of er tenminste begrip voor tonen. Zij maakt een rebirthingsessie mee waardoor zij veel opgekropte emoties kan los-laten. Later zal zij dankzij Matthias, die een belangrijke rol speelt in het boek, meer inzicht krijgen in haar eigen scheppingskrachten en in die van anderen. Hoe je leven eruit ziet, is uiteindelijk afhankelijk van je overtuigingen. Dit inzicht aangevuld met de reïncarnatieleer, zorgt ervoor dat Anna een diepe voeling krijgt met zichzelf, de wereld rondom haar en de kosmos. Vanuit haar innerlijk weten zal zij anderen op weg helpen. Op weg naar meer geluk, liefde en verbondenheid met het zijn.
Hier en daar kom je slordig geformuleerde zinnen en passages
tegen. Gek genoeg draagt dit eerder bij tot de oprechtheid van het re-laas dan er afbreuk aan te doen. Het boek lijkt op die manier immers meer doordrongen van het dagelijkse leven (waarin ook niet alles vol-maakt is). Af en toe is er een vleugje poëzie wat het verhaal kleur geeft.

Mick de Rijck is erin geslaagd een boeiend verhaal te schrijven dat je op enkele uren gelezen hebt, maar waarvan je de inhoud een hele tijd met je mee blijft dragen. Het boek reikt mogelijkheden aan om inten-ser te gaan leven en bewuster om te gaan met de scheppingskrachten die in ieder van ons aanwezig zijn. Aan de lezer om deze mogelijkhe-den te (be)grijpen.

(Leesidee, Cindy Motmansl)


NBD|Biblion recensie
Anna Boris leeft samen met haar dominante man en twee kinderen op een boerderij. Ze zoekt in haar relatie naar diepte en ontdekt daarbij dat de natuur haar meer communicatie biedt dan de mensen. Ze maakt kennis met rebirthing en dat geeft haar toegang tot haar emotionele onderwereld. Anna leert de kunst om bewust te leven vanuit haar eigen krachtgebied en schept zo haar eigen realiteit. Doordat Tegenwind haar vriend is geworden hebben Anna's vleugels in het leven aan kracht ge-wonnen. Een boek over een vrouw die niet langer mee kan gaan in het denken van haar omgeving en via spiritualiteit tot een andere manier van leven komt. Een niet zo gemakkelijk leesbaar boek (lange zinnen, weinig dialogen). Door de manier van schrijven èn het taalgebruik lees je als het ware de ziel van de hoofdpersoon. Op de voorkaft een toepas-selijk schilderij van Paul de Rijck. Normale druk.

(Biblion recensie, H.W.L. Keus-Asveld.)

uit de krant "Het volk"
"Het is niet zomaar een boek… het wil meer zijn dan alleen maar een boek! Tegenwind wil stilstaan bij de spiritualiteit en hoe je die zelf kunt ontdekken en er dan ook nog iets mee doen. Een apart thema voor een apart boek…”
 
Cindy Motmans, redactie LEESIDEE Kritisch–bibliografisch tijdschrift
Mick de Rijck is erin geslaagd een boeiend verhaal te schrijven dat je op enkele uren gelezen hebt, maar waarvan je de inhoud een hele tijd met je mee blijft dragen. Het boek reikt mogelijkheden aan om intenser te gaan leven en bewuster om te gaan met de scheppingskrachten die in ieder van ons aanwezig zijn. Aan de lezer om deze mogelijkheden te (be)grijpen.”
 
Stichting Nederlandse bibliotheekdienst
" Door de manier van schrijven en het taalgebruik lees je als het ware de ziel van de hoofdpersoon "

Jos Sierens
"De natuurenergieën die het boek zo kleurrijk bevolken, komen je bij het lezen tegemoet. Je kan ze voelen!”
 
Nicole Cachard
Mooi boek, fijn om te lezen, over na te denken, nog wat verder te lezen, nog wat over na te denken enz. Het is dat zeldzame soort boeken dat je als het ware op een vriendelijke manier toespreekt, je uitleg geeft over levensvragen zonder dat je de indruk krijgt dat je naar een preek zit te luisteren of dat je al heel je leven verkeerd bezig bent. Ik zou eerder zeggen dat het boek je moed inspreekt, je aanmoedigt om alle oude, soms vastgeroeste overtuigingen eens aan een herziening te onderwerpen, zonder moeten, zonder verwijten, heel rustig… en daarom ook zo toegankelijk, zo aanvaardbaar.
 
Hendrik Laurens
Ik lees al jaren spirituele boeken van de groten der aarde maar dit boek vertaalt pretentieloos spiritualiteit direct en praktisch in onze westerse dagelijkse omstandigheden en dat is boeiend.
 
Chris Van den Steen
‘Een odyssee doorheen de rijkdom van het gemoed, waarbij de antwoorden komen van het echte leven. Een weg in stilte ondanks het geraas en gedreun van het onechte...'