BoekenTegenwind

Tegenwind is het verhaal van een vrouw, Anna die reeds in haar jeugd ontdekt dat zij toch niet zo vanzelfsprekend meegaat in de denkwereld van haar leeftijdgenoten noch in het algemeen maatschappelijk den-ken. Wanneer zij als volwassen en getrouwde vrouw in de emotionele turbulenties van een moeilijke relatie dreigt te verdrinken is het haar contact met de natuur dat haar het bestaan laat voelen van subtielere maar tegelijk krachtiger energieën.

Tegen de tegenstand en spot van haar rationele materialistische echtgenoot zou ze niet zijn opgewassen zonder dit innerlijk krachtpotentieel. Het maakt van haar een zelfbe-wuste vrouw die bewust omgaat met die ‘andere’ energieën, in de natuur en in meditatie. Zo krijgt ze weet van de scheppingsenergieën waaruit alles wordt opgebouwd, microseconde na microseconde… op alle niveaus van bestaan, van gezondheid tot relaties of carrière… het hangt samen met het innerlijke. Ze kijkt diep in het leven, wat haar meer inzicht geeft en haar meer en meer laat zien waarom de dingen zijn zoals ze zijn.

Gedicht Ik leer je vliegen
met tegenwind
fluisterde moeder aarde mij toe
vlak voor mijn moeilijke geboorte
alleen dan… krijg je sterke vleugels
 
en als je alle tegenwind overwint
raak je voorbij middelhoogte
en daar… in windloze ruimten
kan je je hart horen
 

Spiritualiteit hand in hand
met ons dagelijks leven
Het verhaal mondt als vanzelf uit in het besef dat spirituele inbreng in je leven een totaal ander mens van je kan maken. Intenser, liefdevoller en met dat wijze inzicht in mensen en moeilijkheden. Anna ondervindt dat men hiervoor eerst zijn eigen ingekapselde denken en zijn eigen emotionele onderwereld moet doorbreken.

Dat vraagt confrontaties die heel hard kunnen zijn want liever zoeken mensen de oorzaken van alles wat in hun leven misgaat, bij de ander, de maatschappij, de overheid, de buur, de echtgenoot, ’het leven’ zelf dat wreed en gevaarlijk is. Anna beseft nu dat ze best stopt met verwijten en oordelen en doet daar ook eerlijke pogingen toe.

Ze zoekt in haar eigen diepten en vindt daar, zodra ze inderdaad de maatschappelijke denk-matrix ontplugt, de meest verbluffende en oplossende antwoorden op haar levensvragen. De antwoorden worden echter niet met luidsprekers verkondigd. Ze worden ingefluisterd en je kunt best wat stiller worden… wil je ze horen.

 

 
ISBN 978-9080480117 | 190 blz.
prijs 8€: bestellen

Ogen van Licht

Ogen van Licht vertelt het verhaal van Ilyan, een Hogere Entiteit, die tot boomgeest werd getransformeerd om zo dichter bij de mensen te kunnen komen. Eens op aarde kijkt Ilyan de Boomgeest zonder zintuiglijke of rationele begrenzingen naar ons, mensen. En daar, achter de schermen van onze zichtbare feitenrealiteit, worden hem de ruime verbanden duidelijk waarin fysische, emotionele, mentale en spirituele aangelegenheden ons dagelijks leven vorm geven. Hij wil hierover dringend een en ander aan de mensen vertellen omdat deze kennis hen veel moeilijkheden en verdriet kan besparen en hen kan verder helpen in hun noodzakelijke spirituele ontwikkeling. Doch de mensen luisteren niet naar Boomgeesten en daarom zoekt Ilyan contact met Ella, een fijngevoelige jonge vrouw. Misschien kan zij zijn wijsheden aan de mensen doorgeven. Maar ook Ella is zich nog niet van hem bewust. Het wordt een moeilijke opdracht!

In het verhaal verdwijnen op natuurlijke en spontane wijze de grenzen tussen zichtbare en onzichtbare wereld, wat ons het boeiende gebeuren toont achter gebeurtenissen als conceptie en zwangerschap, geboorte, opgroeien, sterven en daarna. Alles heeft diepe wortels en betekenissen die ons ontgaan, tenzij wij ruimer durven kijken met onze ogen van Licht.

Gedicht
Door duizend magiërs
werd hij beroerd

En het stroomde door het heelal
Straalde door de luchten
Daagde in de wouden
Licht

Niets anders bracht hij mee
Uit zijn Hogere wereld
Dan onbezoedeld onbelemmerd
Licht

Met zijn ogen van Licht
Keek hij uit over de bewoners van deze wereld
Hm… hoewel een magisch
Toch een wat tragisch volkje!
 


De aarde en haar bewoners zitten - door de transitie van de aarde eind 2012 - in omwentelingen die hen naar een nieuwe bewustzijnsdimensie brengen. Het mentale tijdperk gaat over in het supramentale, de mens moet verder. Deze evolutiestap vraagt verandering in denken en voelen en brengt dus de nodige transformaties teweeg die heel verwarrend maar ook heel fascinerend kunnen zijn. Of men nu ‘gelooft’ in dit evenement of niet, het gebeurt voor iedereen op aarde.
Of het verwarring brengt of bewuste groei hangt in grote mate af van het perspectief waarin men onze wereld en dagelijkse realiteit beleeft. Deze evolutie is immers een kwestie van de ziel. En de ziel reikt veel verder dan de zintuigen kunnen waarnemen en het verstand begrijpt.

Dit boek helpt mee aan het verruimen van dit perspectief door de lezer achter de schermen van onze dagelijkse realiteit te laten kijken, door heen en weer te lopen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld en de tijdsgrenzen te oveschrijden.

 

Lees enkele recencies
 
ISBN 978-9080480100 | 205 blz.
prijs 8€: bestellen


EPILOOG

Dwarrelend in het vruchtwater van het universum
Zoekt de liefde geboorte in aardse dimensies

Over alle grenzen heen
In alle continenten
Zijn mensen met open geesten en open harten
Bereid om de liefde te belichamen

Teder de indaling
Helder het licht in hun ogen

De aarde licht op
Liefde reist snel dóór ogen van licht